Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2021 z dne 25. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2021 z dne 25. 3. 2021

Kazalo

865. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, stran 2698.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji 
1. člen 
V Odloku o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/21) se v 1. členu v drugem odstavku besedilo »v verskem objektu« nadomesti z besedilom »na istem kraju oziroma prostoru«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »tudi izven verskih objektov«.
2. člen 
V 2. členu se v prvem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– uporaba zaščitnih mask, razen kadar je na odprtih površinah mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra,«.
V peti alineji se besedi »verskih objektov« nadomestita z besedama »zaprtih prostorov«.
V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo na odprtih površinah, se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.«.
V četrtem odstavku se besedilo »V verskih objektih« nadomesti z besedilom »V zaprtih prostorih oziroma na odprtih površinah«.
3. člen 
V 4. členu se besedilo »26. marca 2021« nadomesti z besedilom »2. aprila 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-13/2021
Ljubljana, dne 24. marca 2021
EVA 2021-3340-0014
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost