Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2021 z dne 24. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2021 z dne 24. 3. 2021

Kazalo

854. Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva, sekundariata in specializacije v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 2681.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva, sekundariata in specializacije v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
1. člen 
S to odredbo se z namenom zagotovitve zadostnih kadrovskih zmogljivosti pri javnih zdravstvenih zavodih za opravljanje zdravstvene dejavnosti v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) določajo začasni ukrepi na področju:
– izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (v nadaljnjem besedilu: pripravnik),
– izvajanja pripravništva doktorjev dentalne medicine (v nadaljnjem besedilu: pripravnik doktor dentalne medicine),
– izvajanja sekundariata zdravnikov sekundarijev (v nadaljnjem besedilu: sekundarij) in
– izvajanja specializacij zdravnikov specializantov ter doktorjev dentalne medicine specializantov (v nadaljnjem besedilu: specializant).
2. člen 
Pripravništvo, sekundariat in specializacija iz prejšnjega člena se izvajajo, če so za to izpolnjeni pogoji, določeni v predpisih, ki urejajo pripravništvo zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ter vsebino in potek sekundariata in specializacij zdravnikov.
3. člen 
(1) Če pripravništva ni mogoče izvesti v skladu s prejšnjim členom, se programi pripravništva prilagodijo tako, da delodajalec pripravnika pozove k vključitvi v izvajanje zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje COVID-19.
(2) Če pripravništva ni mogoče izvesti na način iz prejšnjega odstavka, se lahko pripravnika vključi v izvajanje ukrepov, potrebnih za obvladovanje COVID-19, pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, pri katerem je pripravnik na kroženju.
4. člen 
(1) Ne glede na 2. člen te odredbe se pripravništvo doktorjev dentalne medicine, sekundariat in specializacija (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje) opravlja tako, da delodajalec pripravnika doktorja dentalne medicine, sekundarija oziroma specializanta pozove k vključitvi v izvajanje zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje COVID-19.
(2) Za namen iz prejšnjega odstavka lahko delodajalec pripravnika doktorja dentalne medicine, sekundarija oziroma specializanta pozove na delo.
(3) Če delodajalec nima potrebe po sodelovanju iz prejšnjega odstavka, se lahko pripravnika doktorja dentalne medicine, sekundarija oziroma specializanta vključi v izvajanje zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje COVID-19, pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, pri katerem je pripravnik doktor dentalne medicine, sekundarij oziroma specializant na kroženju.
5. člen 
Pripravnika, pripravnika doktorja dentalne medicine, sekundarija in specializanta lahko delodajalec iz 3. in 4. člena te odredbe pozove na delo le, če v času poziva zagotavlja bolnišnično obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, oziroma ima organiziran oddelek COVID-19. Vpoklic iz prejšnjega stavka je namenjen zagotavljanju kadrovskih zmogljivosti za bolnišnično obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19.
6. člen 
(1) Pripravniku, pripravniku doktorju dentalne medicine, sekundariju in specializantu se delo pri izvajanju zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje COVID-19, v skladu s to odredbo, upošteva v čas kroženja v skladu s programom pripravništva oziroma usposabljanja.
(2) Pripravniku, pripravniku doktorju dentalne medicine, sekundariju in specializantu, ki se mu delo iz prejšnjega odstavka ne more upoštevati v čas pripravništva oziroma usposabljanja v skladu s prejšnjim odstavkom, se pripravništvo oziroma usposabljanje na predlog nadzornega oziroma glavnega mentorja ustrezno podaljša.
7. člen 
Minister, pristojen za zdravje, preverja utemeljenost ukrepov iz te odredbe na podlagi strokovnih mnenj.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(1) Pogodba o zaposlitvi pripravnika, pripravnika doktorja dentalne medicine, sekundarija in specializanta, veljavna ob uveljavitvi te odredbe, med trajanjem ukrepov iz te odredbe oziroma do prvega možnega opravljanja strokovnega oziroma specialističnega izpita, ne preneha veljati.
(2) Če je sekundariju ali specializantu v času usposabljanja odobrena specializacija in na tej podlagi ponujena sklenitev pogodbe o zaposlitvi, pogodba o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka preneha veljati.
9. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 16. aprila 2021.
Št. 0070-63/2021/11
Ljubljana, dne 22. marca 2021
EVA 2021-2711-0047
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti