Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2021 z dne 18. 3. 2021

Kazalo

828. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, stran 2577.

  
Na podlagi osmega odstavka 18.s člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16 in 34/19) se v 11. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za manjšo spremembo programa iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi, če izvajalec enkrat v času sofinanciranja javnega socialnovarstvenega programa ne more zagotoviti zaposlitve strokovnega delavca in ga za največ šest mesecev nadomesti z drugo osebo iz 5. člena tega pravilnika, ki ima izobrazbo v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO).«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-5/2021
Ljubljana, dne 12. marca 2021
EVA 2021-2611-0018
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost