Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2021 z dne 11. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2021 z dne 11. 3. 2021

Kazalo

707. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 2410.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) in 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 30/21) se v 2. členu v drugem odstavku 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. Nova Gorica (Solkan) ‒ Gorizia (Vallico di Salcano) (med 6. in 21. uro),«.
2. člen 
V 9. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Potrdila o testiranju oziroma cepljenju iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Potrdilo zdravnika iz 3. točke prejšnjega odstavka se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengenskega območja.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
3. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku besedilo »15. marca 2021« nadomesti z besedilom »19. marca 2021«.
4. člen 
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-18/2021
Ljubljana, dne 10. marca 2021
EVA 2021-1711-0020
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost