Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2021 z dne 8. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2021 z dne 8. 3. 2021

Kazalo

692. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, stran 2385.

  
Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20 in 189/20 – ZFRO) minister za finance objavlja
P O V P R E Č N O   L E T N O   S T O P N J O 
davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji 
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, za leto 2020 znaša 34,89%.
Št. 007-64/2021
Ljubljana, dne 1. marca 2021
EVA 2021-1611-0007
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost