Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2021 z dne 4. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2021 z dne 4. 3. 2021

Kazalo

629. Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, stran 2052.

  
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. člena in za izvrševanje prvega odstavka 4. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 
1. člen 
V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21 in 27/21) se v 3. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na prejšnji člen uporaba zaščitne maske ni obvezna za:
‒ otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
‒ učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
‒ vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
‒ višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
‒ osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
2. člen 
V 7. členu se besedilo »5. marca 2021« nadomesti z besedilom »12. marca 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-15/2021
Ljubljana, dne 3. marca 2021
EVA 2021-2711-0016
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost