Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2021 z dne 4. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2021 z dne 4. 3. 2021

Kazalo

628. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, stran 2046.

  
Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
I. SPLOŠNO 
1. člen 
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.
II. IZJEME BREZ POGOJA TESTA 
2. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
1. lekarne,
2. bencinske servise,
3. finančne storitve,
4. geodetske storitve,
5. pošto,
6. dostavne službe,
7. dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
8. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
9. individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
10. osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
11. čistilne servise in čistilnice,
12. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
13. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.
(2) Ne glede na prejšnji člen je izvzeto ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.
(3) Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je brez časovne omejitve dovoljeno:
– opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave,
– opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance, pri čemer je potrebno zagotoviti minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).
(4) Ne glede na prejšnji člen so izvzete tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
III. IZJEME S POGOJEM TESTA 
3. člen 
(1) Ne glede na 1. člen tega odloka prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja tudi za:
1. opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino,
2. druge servisne delavnice s površino do 400 m2 ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
3. storitve nepremičninskega posredovanja,
4. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa),
5. storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja do 10 oseb (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
6. storitve salonov za nego živali.
(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR), pri čemer lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.
(3) Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:
negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur,
– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
– potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
(4) Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.
4. člen 
(1) Ne glede na 1. člen tega odloka in prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v statistični regiji Obalno-kraška ne velja za:
1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje,
2. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
3. kmetijske prodajalne,
4. specializirane prodajalne z otroškim programom,
5. prodajalne s površino do 400 m2, ne glede na vrsto blaga,
6. tržnice,
7. premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev,
8. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
9. druge servisne delavnice s površino do 400 m2 ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
10. storitve nepremičninskega posredovanja,
11. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa),
12. individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
13. storitve salonov za nego živali.
(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom HAG ali s testom PCR, pri čemer lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.
(3) Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:
negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur,
– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
– potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
(4) Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.
5. člen 
(1) Ne glede na 1. člen tega odloka je v statističnih regijah Jugovzhodna Slovenija in Posavska od 6. do 19. ure dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov.
(2) Gostje morajo zapustiti terase in vrtove gostinskih obratov najpozneje v 30 minutah po koncu dovoljenega opravljanja gostinske dejavnosti.
(3) Opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač na terasah in vrtovih gostinskih obratov je dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) in ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra in najmanj 3 metre med robovi miz. Za eno mizo lahko sedijo največ 4 osebe.
(4) Potrebno je zagotoviti odstranitev oziroma prilagoditev uporabe predmetov v skupni uporabi (npr. solnice, sladkor, začimbe, jedilni listi, igrače) tako, da se jih ne bo zaporedoma dotikalo več gostov.
(5) Največje število oseb, ki so lahko hkrati na terasi ali na vrtu gostinskega obrata, se izračuna glede na velikost terase in vrta z upoštevanjem pogojev iz tretjega odstavka tega člena ter mora biti vidno prikazano ob vstopu na teraso in vrt.
(6) Potrebno je zagotoviti razkuževanje rok za goste pred vstopom in ob izstopu na teraso in vrt ter redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo. Zaposleni in gostje morajo ves čas imeti nameščene maske, razen ko sedijo pri mizi. Pri vstopu v zaprti del gostinskega obrata, ki je dovoljen samo za uporabo toaletnih prostorov, ki imajo na vidnem mestu poleg mila tudi ustrezno razkužilo, je potrebno nositi masko.
(7) Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov se upoštevajo vsa higienska navodila pri izvajanju gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
(8) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega odstavka tega člena potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega odstavka tega člena, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom HAG ali s testom PCR, pri čemer lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega odstavka tega člena opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.
(9) Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:
negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur,
– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
– potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
(10) Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.
IV. DRUGI POGOJI 
6. člen 
(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ,
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in
– razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz 2., 3., 4., 5. in 7. člena tega odloka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 m2. Če gre za odprto tržnico, se dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na 10 m2 na posamezno stranko.
(4) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje pogojev iz prvega odstavka tega člena, navodil iz drugega odstavka tega člena in pogojev iz drugega odstavka 3. člena tega odloka, drugega odstavka 4. člena tega odloka ter osmega odstavka prejšnjega člena.
(5) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje pogojev iz tretjega odstavka tega člena in pogojev iz 5. člena tega odloka.
(6) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.
7. člen 
(1) Poleg pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo trgovski centri:
– zagotavljati 30 m2 na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju tretjega odstavka prejšnjega člena za posamezno prodajalno v sklopu trgovskega centra,
– imeti ločen vhod in izhod za stranke.
(2) Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra zagotovi upoštevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
8. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Prvi do sedmi odstavek 5. člena tega odloka se začnejo uporabljati 8. marca 2021.
10. člen 
Ta odlok začne veljati 6. marca 2021 in velja do 12. marca 2021.
Št. 00726-13/2021
Ljubljana, dne 4. marca 2021
EVA 2021-2130-0014
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti