Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2021 z dne 4. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2021 z dne 4. 3. 2021

Kazalo

627. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 2040.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) in 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
(1) S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) določijo pogoji vstopa v Republiko Slovenijo na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, na katerih je v času njihovega obratovanja edino dovoljen prestop državne meje Republike Slovenije.
(2) Kontrolne točke na notranjih mejah se delijo v dve kategoriji:
– kontrolne točke kategorije »A«, na katerih je v skladu z določbami tega odloka dovoljen prestop meje vsakomur, in
– kontrolne točke kategorije »B«, na katerih je dovoljen prestop meje le osebam, ki uveljavljajo eno od izjem iz 10. člena tega odloka, in osebam iz tretjega odstavka 2. člena, četrtega odstavka 3. člena in tretjega odstavka 4. člena tega odloka.
(3) Kontrolne točke kategorije »A« obratujejo neprekinjeno. Čas obratovanja kontrolnih točk kategorije »B«, določen s tem odlokom, se objavi tudi na spletni strani policije.
2. člen 
(1) Kontrolne točke kategorije »A« na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijansko republiko so:
1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
2. Fernetiči ‒ Fernetti in
3. Škofije ‒ Rabuiese.
(2) Kontrolne točke kategorije »B« na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijansko republiko so:
1. Krvavi potok ‒ Pesse (med 5. in 23. uro),
2. Robič ‒ Stupizza (med 5. in 23. uro, nedelja in prazniki zaprto),
3. Predel ‒ Predil (med 6. in 9. uro ter med 15. in 18. uro, nedelja in prazniki zaprto),
4. Nova Gorica (Erjavčeva ulica) ‒ Gorizia (Via San Gabriele) (med 6. in 21. uro),
5. Neblo ‒ Vallico di Venco (med 7. in 9. uro ter med 16. in 19. uro) in
6. Rateče (med 6. in 21. uro).
(3) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije in državljanom držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v občini Republike Slovenije, ki meji na Italijansko republiko, ter državljanom Italijanske republike in državljanom držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativni enoti Italijanske republike, ki meji na Republiko Slovenijo.
3. člen 
(1) Kontrolne točke kategorije »A« na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo so:
1. Karavanke – Karawankentunnel,
2. Ljubelj – Loibltunnel,
3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),
4. Gornja Radgona – Bad Radkersburg in
5. Gederovci – Sicheldorf.
(2) Kontrolne točke kategorije »B« na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo so:
1. Holmec – Grablach (med 5. in 23. uro),
2. Vič – Lavamund (med 5. in 23. uro),
3. Šentilj – magistrala (med 5. in 7. uro ter 17. in 19. uro),
4. Trate – Mureck (med 5. in 8. uro ter 16. in 20. uro),
5. Jurij – Langegg (med 5. in 8. uro ter 16. in 19. uro) in
6. Kuzma – Bonisdorf (med 4. in 23. uro).
(3) Kontrolni točki kategorije »A« na železniški povezavi na mejnem območju z Republiko Avstrijo sta Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn) in Železniška postaja Maribor.
(4) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije in državljanom držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v občini Republike Slovenije, ki meji na Republiko Avstrijo, ter državljanom Republike Avstrije in državljanom držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativni enoti Republike Avstrije, ki meji na Republiko Slovenijo.
4. člen 
(1) Kontrolni točki kategorije »A« na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko sta:
1. Dolga vas – Redics in
2. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút).
(2) Kontrolni točki kategorije »B« na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko sta:
1. Hodoš (med 6. in 8. uro, med 14. in 15. uro ter med 19. in 20. uro) in
2. Čepinci (med 6. in 8. uro ter med 14. in 16. uro).
(3) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije in državljanom držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v občini Republike Slovenije, ki meji na Madžarsko, ter državljanom Madžarske in državljanom držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativni enoti Madžarske, ki meji na Republiko Slovenijo.
5. člen 
(1) Kontrolne točke kategorije »A« na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet so:
– Ljubljana (Brnik) (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana),
– Maribor (Slivnica) (Letališče Edvarda Rusjana Maribor) in
– Portorož (Sečovlje/Sicciole) (Letališče Portorož).
(2) Obratovalec javnega letališča za mednarodni zračni promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), objavljenimi na spletni strani NIJZ.
6. člen 
(1) Kontrolni točki kategorije »A« na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet sta:
– Koper (Capodistria) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet) in
– Piran (Pirano) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet).
(2) Upravljavec javnega pristanišča za mednarodni pomorski promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v skladu z zahtevami NIJZ, objavljenimi na spletni strani NIJZ.
7. člen 
Policija za kontrolne točke iz 2., 3. in 4. člena tega odloka vzpostavi stalni nadzor prehajanja kontrolnih točk v dogovoru z Ministrstvom za zunanje zadeve in z varnostnimi organi sosednjih držav, za kontrolne točke iz 5. in 6. člena tega odloka pa v dogovoru z obratovalcem letališča oziroma upravljavcem pristanišča.
8. člen 
Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev in odstranitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz 2., 3. in 4. člena tega odloka.
9. člen 
(1) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene o epidemiološki situaciji v posamezni državi ali administrativni enoti države določi države ali administrativne enote držav, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: rdeči seznam). Rdeči seznam je določen v Prilogi, ki je sestavni del tega odloka. Objavi se na spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve.
(2) Kadar med administrativnimi enotami posamezne države obstajajo razlike v epidemiološki situaciji, lahko Vlada Republike Slovenije določi, da so na rdečem seznamu le posamezne administrativne enote te države.
(3) V državah ali administrativnih enotah držav, ki niso uvrščene na rdeči seznam, ni visokega tveganja za okužbo z virusom SARS-CoV-2. Osebe, ki prihajajo iz teh držav ali administrativnih enot držav, lahko vstopijo v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu.
(4) Enako kot države članice schengenskega območja se po tem odloku obravnavajo tudi Kneževina Andora, Kneževina Monako, Republika San Marino in Sveti sedež (Vatikanska mestna država).
(5) Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži:
1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH,
2. negativni rezultat hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: HAG test) na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja,
3. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.
(6) Če se oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene testira s PCR testom ali HAG testom na prisotnost SARS-CoV-2 in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu.
(7) Če je v karanteno na domu napotena oseba, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno na domu napoti na dejanski naslov, kjer bo nastanjena. Stroške, ki nastanejo v zvezi s prestajanjem karantene, oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo dovoli le, če so zagotovljene ustrezne nastanitvene kapacitete za izvajanje karantene.
10. člen 
(1) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu:
1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v osmih urah po vstopu v Republiko Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz Republike Slovenije;
3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najpozneje v šestih urah po vstopu;
4. osebi z diplomatskim potnim listom;
5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
6. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
7. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
8. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč;
9. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini.
(2) Oseba, ki uveljavlja izjemo iz 8. ali 9. točke prejšnjega odstavka, mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 s PCR testom ali HAG testom ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za osamitev pa ji do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.
(3) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR ali HAG testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa:
1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
2. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba iz te točke mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;
3. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;
4. državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;
5. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko- gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje.
(4) PCR test iz prejšnjega odstavka je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.
(5) HAG test iz tretjega odstavka tega člena je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja.
11. člen 
(1) Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije lahko zdravstvena služba preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.
(2) Osebi, ki prihaja iz države na rdečem seznamu, se vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Republike Slovenije.
(3) Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli osebi, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji ter ob prehodu meje pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2, dovoli pa se ji tranzit čez Republiko Slovenijo ob upoštevanju priporočil NIJZ.
(4) Osebi, ki ji je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želi prestajati karanteno v drugi državi, za vstop v katero izpolnjuje pogoje, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in tranzit čez Republiko Slovenijo z lastnim vozilom po najkrajši poti v šestih urah po vstopu.
(5) Državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jima je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 ali kažeta očitne znake okužbe z virusom SARS-CoV-2, vendar ne potrebujeta sanitetnega prevoza, ter želita prestajati karanteno oziroma izolacijo v Republiki Sloveniji, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer bosta prestajala karanteno oziroma izolacijo.
12. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(1) Ta odlok začne veljati 6. marca 2021 in velja do 15. marca 2021, uporabljati se začne 8. marca 2021, do takrat pa se uporablja Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21 in 27/21).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se tretji, četrti in peti odstavek 10. člena tega odloka začnejo uporabljati 15. marca 2021, do takrat pa se za osebe iz 1. do 4. točke tretjega odstavka 10. člena tega odloka uporabljajo šesti odstavek 5. člena, četrti odstavek 6. člena in Priloga 2 Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21 in 27/21), za osebe iz 5. točke tretjega odstavka 10. člena tega odloka pa prvi odstavek 6. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21 in 27/21).
Št. 00717-17/2021
Ljubljana, dne 4. marca 2021
EVA 2021-1711-0017
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti