Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2021 z dne 18. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2021 z dne 18. 2. 2021

Kazalo

518. Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 1625.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) in 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 20/21) se v 6. členu v prvem odstavku v 11. točki za besedilom »ki predloži« beseda »potrdilo« nadomesti z besedo »dokazilo«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. osebi, ki predloži dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni;«.
2. člen 
V 9. členu se besedilo »19. februarja 2021« nadomesti z besedilom »26. februarja 2021«.
3. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-14/2021
Ljubljana, dne 17. februarja 2021
EVA 2021-1711-0014
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost