Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2021 z dne 11. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2021 z dne 11. 2. 2021

Kazalo

420. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, stran 1237.

  
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20) se v 2. členu v tretjem odstavku na koncu pete alineje pika nadomesti z vejico in doda nova, šesta alineja, ki se glasi:
»‒ oseb, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga in za katere je z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2.«.
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku besedilo »druge ali tretje« nadomesti z besedilom »druge, tretje ali šeste«.
V drugem odstavku se na koncu 6. točke pika nadomesti z vejico in doda nova, 7. točka, ki se glasi:
»7. ministrstva, pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo, za posebne programe, ki bodo potekali pri gospodarskih subjektih, ki se ukvarjajo z izvajanjem storitev ali prodajo blaga iz šeste alineje tretjega odstavka prejšnjega člena.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-12/2021
Ljubljana, dne 10. februarja 2021
EVA 2021-2711-0031
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti