Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

409. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, stran 1203.

  
Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
I. SPLOŠNO 
1. člen 
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva, in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.
II. IZJEME BREZ POGOJA TESTA 
2. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
1. lekarne,
2. bencinske servise,
3. finančne storitve,
4. geodetske storitve,
5. pošto,
6. dostavne službe,
7. dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve, prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
8. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
9. individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
10. osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
11. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
12. storitve frizerskih salonov ter medicinske pedikure in medicinske manikure,
13. čistilne servise in čistilnice,
14. premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev,
15. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
16. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.
(2) Ne glede na prejšnji člen je izvzeto ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.
(3) Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je brez časovne omejitve dovoljeno:
– opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave,
– opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.
(4) Ne glede na prejšnji člen so izvzete tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
(5) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Če gre za odprto tržnico, se dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko.
III. IZJEME S POGOJEM TESTA 
3. člen 
(1) Ne glede na 1. člen tega odloka prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja tudi za:
1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
2. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
3. kmetijske prodajalne,
4. specializirane prodajalne z otroškim programom,
5. prodajalne s površino do 400 m2, ne glede na vrsto blaga,
6. tržnice,
7. druge servisne delavnice s površino do 400 m2 ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
8. storitve nepremičninskega posredovanja,
9. storitve higienske nege, ki niso storitve frizerskih salonov, medicinske pedikure in medicinske manikure (kot na primer kozmetične dejavnosti, pedikura, dejavnosti salonov za nego telesa),
10. individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
11. storitve salonov za nego živali.
(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka, enkrat tedensko opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri test) ali PCR metodi. Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka lahko opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni izvid testa, opravljenega v Republiki Sloveniji.
(3) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz 8. do 11. točke prvega odstavka tega člena potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da potrošniki predhodno opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri test) ali PCR metodi in da osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz 8. do 11. točke prvega odstavka tega člena, predložijo negativni izvid testa, opravljenega v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur.
IV. POGOJI 
4. člen 
(1) Poleg pogojev iz prvega odstavka 5. člena tega odloka morajo trgovski centri:
– zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju petega odstavka 2. člena tega odloka za posamezno prodajalno v sklopu trgovskega centra,
– imeti ločen vhod in izhod za stranke.
(2) Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra zagotovi upoštevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
5. člen 
(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ),
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in
– razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz 2. in 3. člena tega odloka ter prejšnjega člena se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje pogojev iz prvega odstavka tega člena in navodil iz prejšnjega odstavka.
(4) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje navodil iz petega odstavka 2. člena tega odloka.
(5) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.
6. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
V. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(1) Za izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, določene v 1. do 4. in 6. točki prvega odstavka 3. člena tega odloka, začne pogoj iz drugega odstavka 3. člena tega odloka veljati 12. februarja 2021.
(2) Izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, določene v 5. in 7. do 11. točki prvega odstavka 3. člena tega odloka, začnejo veljati ob negativnem izvidu testa zaposlenih, ki izvajajo ponujanje in prodajanje tega blaga in storitev, oziroma od 9. februarja 2021 dalje, ob predhodni izpolnitvi pogoja iz drugega odstavka 3. člena tega odloka.
8. člen 
Ta odlok začne veljati 6. februarja 2021 in velja do 12. februarja 2021.
Št. 00726-6/2021
Ljubljana, dne 5. februarja 2021
EVA 2021-2130-0008
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost