Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2021 z dne 4. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2021 z dne 4. 2. 2021

Kazalo

323. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice, stran 1022.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 3. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v povezavi z 20. členom Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 14.redni seji dne 27. 1. 2021 sprejel
S K L E P 
o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice 
1. člen 
S tem sklepom se določi Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice za leti 2021 in 2022 (v nadaljnjem besedilu: letni načrt razpolaganja).
2. člen 
a) Prodaja
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1938/7 k.o. Podturn, pašnik v izmeri 8.353 m2, do 1/1 – prodaja
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 506/2 k.o. Toplice, pašnik v izmeri 716 m2, do 1/1 – prodaja
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 506/4 k.o. Toplice, pašnik, v izmeri 628 m2, do 1/1 – prodaja
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 506/5 k.o. Toplice, pašnik, v izmeri 631 m2, do 1/1 – prodaja
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 362/11 k.o. Toplice,v izmeri 475 m2 – prodaja
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1267 k.o. Dobindol, do 1/1
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 896/2 k.o. Dobindol, del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št.3418/2 k.o. Poljane, do 1/1
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 4438/2 k.o. Podturn
Kmetijsko zemljišče parc. št. 4410/4 k.o. Podturn
Kmetijsko zemljišče parc. št. 4411/2 k.o. Podturn
Stavbno zemljišče parc. št. 4467/6 k.o. Podturn
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 958 k.o. Toplice / del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 964/3 k.o. Toplice / del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 4408/5 k.o. Podturn
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 506/3 k.o. Toplice
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1938/1 k.o. Podturn
Gozdno zemljišče parc. št. 1245/48 k.o. Gorenje Polje
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2097/1 k.o. Stare Žage
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 684/5 k.o. Gorenje Polje – del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1938/1 k.o. Podturn – del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1924/2 k.o. Podturn
b) Odkup
Vrsta nepremičnine
Cviblje cesta
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 686 k.o. Toplice, 60 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 647/21 k.o. Toplice, 224 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 647/34 k.o. Toplice, 17 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 681/1 k.o. Toplice, 126 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 681/2 k.o. Toplice, 85 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 680/10 k.o. Toplice, 261 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 680/6 k.o. Toplice, 10 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 680/9 k.o. Toplice, 80 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 680/7 k.o. Toplice, 124 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 679/23 k.o. Toplice, 235 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 679/22 k.o. Toplice, 5 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 679/21 k.o. Toplice, 21 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 660/9 k.o. Toplice, 10 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 660/10 k.o. Toplice, 89 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 660/12 k.o. Toplice, 64 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 665/2 k.o. Toplice, 113 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 662/4 k.o. Toplice, 94 m².
Cesta pločnik in most DT – D. Sušice
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 416 k.o. Toplice, travnik v izmeri 17 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 683 k.o. Toplice, travnik v izmeri 727 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 846/11 k.o. Toplice, travnik v izmeri 119 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 846/12 k.o. Toplice, travnik v izmeri 124 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 685/1 k.o. Toplice, travnik v izmeri 40 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 689/10 k.o. Toplice, travnik v izmeri 142 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 689/11 k.o. Toplice, travnik v izmeri 279 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 689/12 k.o. Toplice, travnik v izmeri 501 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 677/12 k.o. Toplice, travnik v izmeri 116 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 691/1 k.o. Toplice, travnik v izmeri 681 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 754/4 k.o. Toplice, travnik v izmeri 393 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 754/2 k.o. Toplice, travnik v izmeri 230 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 745 k.o. Toplice, travnik v izmeri 178 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 212 k.o. Dobindol, v izmeri 737 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 268/4 k.o. Dobindol, v izmeri 12 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 268/5 k.o. Dobindol, v izmeri 57 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 268/6 k.o. Dobindol, v izmeri 1 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 301/3 k.o. Dobindol, v izmeri 44 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 274/4 k.o. Dobindol, v izmeri 91 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 302 k.o. Dobindol, v izmeri 31 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 306 k.o. Dobindol, v izmeri 32 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 308/1 k.o. Dobindol, v izmeri 32 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 309 k.o. Dobindol, v izmeri 49 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 310 k.o. Dobindol, v izmeri 57 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 312/1 k.o. Dobindol, v izmeri 29 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 313 k.o. Dobindol, v izmeri 41 m2.
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 314 k.o. Dobindol, v izmeri 78 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 316/2 k.o. Dobindol, v izmeri 15 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 10 k.o. Dobindol, v izmeri 247 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 9 k.o. Dobindol, v izmeri 134 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 19/3 k.o. Dobindol, v izmeri 100 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 19/1 k.o. Dobindol, v izmeri 67 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 7/1 k.o. Dobindol, v izmeri 32 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 19/2 k.o. Dobindol, v izmeri 115 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 39 k.o. Dobindol, v izmeri 23 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št.40 k.o. Dobindol, v izmeri 26 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 41 k.o. Dobindol, v izmeri 32 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 42 k.o. Dobindol, v izmeri 29 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 45 k.o. Dobindol, v izmeri 46 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 47 k.o. Dobindol, v izmeri 54 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 81 k.o. Dobindol, v izmeri 26 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 82 k.o. Dobindol, v izmeri 44 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 83 k.o. Dobindol, v izmeri 349 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 279/5 k.o. Dobindol, v izmeri 4 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 34 k.o. Dobindol, v izmeri 138 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 37/1 k.o. Dobindol, v izmeri 406 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 30/1 k.o. Dobindol, v izmeri 58 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 33/1 k.o. Dobindol, v izmeri 80 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 49 k.o. Dobindol, v izmeri 61 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 48/1 k.o. Dobindol, v izmeri 93 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 40 k.o. Dobindol, v izmeri 276 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 89/3 k.o. Dobindol, v izmeri 36 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 37/2 k.o. Dobindol, v izmeri 115 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 IN LC 293051parc. št. 89/2 k.o. Dobindol, v izmeri 41 m²
Pločnik Sela – Podturn
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2665 k.o. Podturn, v izmeri 99,50 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 1938/47 k.o. Podturn, v izmeri 5,09 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2662 k.o. Podturn, v izmeri 24,05 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2661 k.o. Podturn, v izmeri 31,28 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2658 k.o. Podturn, v izmeri 23,29 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2415 k.o. Podturn, v izmeri 19,50 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2396 k.o. Podturn, v izmeri 63,40 m².
Ostalo
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 358/2 k.o. Toplice – del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 862/49 k.o. Toplice – del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2709 k.o. Podturn
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 348/7 k.o. Dobindol
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 348/9 k.o. Dobindol
Stavbno zemljišče parc. št. 1051/6 k.o. Podturn
Stavbno zemljišče parc. št. 1053/23 k.o. Podturn
c) Oddaja v najem
Vrsta nepremičnine
Stanovanje parc. št. 677/7 k.o. Toplice v izmeri 80, 40 m² – oddaja v najem
3. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 032-1/2021-7
Dolenjske Toplice, dne 27. januarja 2021
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti