Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2021 z dne 28. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2021 z dne 28. 1. 2021

Kazalo

244. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v občini Krško v letu 2021, stran 790.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) in 3. člena Odloka o občinskih taksah v občini Krško (Uradni list RS, št. 107/07) je Občinski svet Občine Krško, na 19. seji, dne 21. 1. 2021, sprejel
S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v občini Krško v letu 2021 
I. 
Osnovna vrednost točke iz taksnih tarif Odloka o občinskih taksah v občini Krško znaša 0,05 EUR/točko.
II. 
Vrednost točke se določi na podlagi letnega indeksa cen življenjskih potrebščin za leto 2020 na območju Republike Slovenije, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije in znaša 98,9.
III. 
Nova vrednost točke za obračun občinskih taks se določi v vrednosti 0,0495 EUR. Pri posamičnem obračunu občinske takse se vrednost za plačilo zaokrožuje na dve decimalni mesti.
IV. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2021-O408
Krško, dne 21. januarja 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti