Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2021 z dne 28. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2021 z dne 28. 1. 2021

Kazalo

233. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, stran 782.

  
Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 
1. člen 
(1) S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v:
1. vrtcih, razen v vrtcih v statističnih regijah Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-notranjska in Savinjska,
2. osnovnih šolah, razen za učence od 1. do vključno 3. razreda v statističnih regijah Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-notranjska in Savinjska,
3. glasbenih šolah,
4. srednjih šolah,
5. višjih strokovnih šolah, razen za študente v statističnih regijah Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-notranjska in Savinjska, za opravljanje laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje in vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov),
6. dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito in študentov, ki opravljajo laboratorijske vaje in individualni pouk,
7. organizacijah za izobraževanje odraslih,
8. študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, ter študentov, ki opravljajo laboratorijske vaje in individualni pouk,
9. univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen za študente v statističnih regijah Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Primorsko-notranjska in Savinjska, za opravljanje laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje in vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov).
(2) V zavodih v statističnih regijah iz 1., 2., 5. in 9. točke prejšnjega odstavka se zaposleni testirajo s hitrim antigenskim testom (HAG).
2. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved zbiranja ljudi ne velja za:
– zaposlene v zavodih iz prejšnjega člena in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe),
– člane organov zavodov iz prejšnjega člena,
– vrtce v statističnih regijah, ki niso zajete v 1. točki prvega odstavka prejšnjega člena, za izvedbo nujnega varstva iz drugega odstavka tega člena,
– učence od 1. do 3. razreda v statističnih regijah, ki niso zajete v 2. točki prvega odstavka prejšnjega člena, za izvedbo nujnega varstva in pouka na daljavo,
– učence in dijake, ki potrebujejo nujno pomoč šolske svetovalne službe,
– za izvedbo nujnih postopkov, povezanih z zaključevanjem in nadaljevanjem izobraževanja.
(2) Nujno varstvo iz tretje alineje in nujno varstvo in pouk na daljavo iz četrte alineje prejšnjega odstavka se izvedejo za otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in Policiji. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.
3. člen 
Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in samostojni visokošolski zavodi iz 1. člena tega odloka morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.
4. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
Izjeme, določene v 1. in 2. členu tega odloka, ki so vezane na statistične regije, se začnejo uporabljati 2. februarja 2021, po predhodno opravljenem testu iz drugega odstavka 1. člena tega odloka.
6. člen 
Ta odlok začne veljati 30. januarja 2021 in velja do 5. februarja 2021.
Št. 00727-6/2021
Ljubljana, dne 28. januarja 2021
EVA 2021-3330-0021
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti