Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2021 z dne 28. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2021 z dne 28. 1. 2021

Kazalo

231. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, stran 781.

  
Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določijo omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.
2. člen 
(1) Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji veljajo za:
1. gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:
– dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;
2. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:
– programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
– programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
– programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;
3. pooblaščene organizacije pri izvajanju:
– začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,
– usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
– rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,
– preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,
– osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
– osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;
4. Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:
– izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
– usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
– osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
– edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
– preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter
– vozniških izpitov.
(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19, in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka, predhodno opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi. Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka lahko opravljajo le osebe, ki imajo negativni izvid testa, opravljenega v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 72 ur.
(3) Storitev iz prvega odstavka tega člena se lahko udeležijo le potrošniki, ki opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega odstavka tega člena, predložijo negativni izvid testa, opravljenega v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur.
3. člen 
(1) Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena ne veljajo za:
1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo:
– naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije s področja motornih vozil;
2. pooblaščene organizacije, ki izvajajo:
– postopke in naloge v tahografskih delavnicah,
– redne in vmesne preglede cistern ter preglede vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga.
(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila v skladu s sprejetimi priporočili NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.
4. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati 30. januarja 2021 in velja do 5. februarja 2021.
Št. 00710-12/2021
Ljubljana, dne 27. januarja 2021
EVA 2021-2430-0023
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti