Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

228. Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, stran 777.

  
Za izvrševanje drugega odstavka 31. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) in v zvezi s 3. členom Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja 
1. člen 
S to odredbo se določi, da se osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja udeležijo posebnega presejalnega programa iz tretjega odstavka 2. člena Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20).
2. člen 
Pred začetkom opravljanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, vključno z visokošolsko dejavnostjo, se morajo vse osebe, ki delajo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, udeležiti testiranja na virus SARS-CoV-2 v okviru posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: posebni program).
3. člen 
Testiranja na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: testiranje) se osebe iz prejšnjega člena lahko udeležijo le, če na dan testiranja nimajo povišane telesne temperature, nimajo prisotnih akutnih znakov okužbe dihal ali prebavil in niso bile v stiku z okuženo osebo z virusom SARS-CoV-2 v zadnjih desetih dneh.
4. člen 
Osebam iz 2. člena te odredbe, ki so prebolele nalezljivo bolezen COVID-19 in pri katerih je od ugotovljene okužbe z virusom SARS-CoV-2 preteklo najmanj 21 dni in največ tri mesece, se ni treba udeležiti testiranja.
5. člen 
Oseba iz 2. člena te odredbe sporoči negativen izvid testiranja predstojniku vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma osebi, ki jo on pooblasti.
6. člen 
Osebe iz 2. člena te odredbe se testirajo 24 ur pred začetkom pouka in v nadaljevanju vsakih sedem dni.
7. člen 
Podrobnejši način izvajanja posebnega programa iz 2. člena te odredbe se uredi s protokoli.
8. člen 
Posebni program se prvič izvede 25. januarja 2021.
9. člen 
Potrebnost izvajanja testiranj iz te odredbe minister za zdravje ugotavlja vsakih 14 dni na podlagi strokovnih mnenj.
10. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do preklica.
Št. 0070-21/2021
Ljubljana, dne 22. januarja 2021
EVA 2021-2711-0017
V funkciji ministra za zdravje 
Janez Janša 
predsednik vlade 

AAA Zlata odličnost