Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2021 z dne 14. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2021 z dne 14. 1. 2021

Kazalo

113. Priloga dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru (Uradno prečiščeno besedilo (UPB 1)), stran 292.

  
Na podlagi 253. člena in 271. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/17 – UPB 12, 32/19 in 14/20) sta Senat Univerze v Mariboru na 15. redni seji dne 22. 12. 2020 in Upravni odbor Univerze v Mariboru na 34. redni seji dne 23. 12. 2020 v enakem besedilu potrdila uradno prečiščeno besedilo Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru, ki obsega:
– Prilogo dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 14/09),
– Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/14),
– Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 21/15),
– Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/17), ter
– Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 170/20).
Rektor 
Univerze v Mariboru 
prof. dr. Zdravko Kačič
Predsednik Upravnega odbora 
Univerze v Mariboru 
prof. dr. Gorazd Meško
P R I L O G A 
dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru (Uradno prečiščeno besedilo (UPB 1))
I. 
Univerza v Mariboru opravlja neposredno oziroma preko svojih članic v imenu in za račun univerze naslednje dejavnosti:
1. Dejavnosti, ki jih opravlja Univerza v Mariboru neposredno oziroma preko svojih članic v svojem imenu in za svoj račun, so:
D 35.119
Druga proizvodnja električne energije
D 35.140
Trgovanje z električno energijo 
H 52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti 
v kopenskem prometu
I 55.900
Dejavnost dijaških in študentskih domov 
ter druge nastanitve
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 72.1
Raziskovalna in razvojna dejavnost 
na področju naravoslovja in tehnologije
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost 
na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost 
na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost področju družboslovja in humanistike
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.5
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.010
Umetniško uprizarjanje
R 90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje 
R 91.011
Dejavnost knjižnic
2. Univerza v Mariboru opravlja v svojem imenu in za svoj račun preko uprave univerze naslednje dejavnosti:
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.210
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
G 47.250
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
G 47.510
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G 47.590
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621 
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.710
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G 47.720
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
G 47.770
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
G 47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G 47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 
G 47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I 55.201
Počitniški domovi in letovišča
I 55.900
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I 56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
I 56.300
Strežba pijač
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo 
J 59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 60.100
Radijska dejavnost
J 60.200
Televizijska dejavnost
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.103
Druge pravne dejavnosti
M 69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O 84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
O 84.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 93.110
Obratovanje športnih objektov
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
II. 
Članice Univerze v Mariboru opravljajo v svojem imenu in za svoj račun naslednje dejavnosti:
Ekonomsko poslovna fakulteta 
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.710
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G 47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.103
Druge pravne dejavnosti
M 69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
N 78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C 25.990
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
C 26.400
Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
C 26.510
Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav
C 33.130
Popravila elektronskih in optičnih naprav
C 33.190
Popravila drugih naprav
D 35.119
Druga proizvodnja električne energije
G 47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G 47.510
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 60.100
Radijska dejavnost
J 60.200
Televizijska dejavnost
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.200
Fotografska dejavnost
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
N 77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
O 84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje 
R 91.011
Dejavnost knjižnic
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
S 95.110
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
Fakulteta za strojništvo 
C 18.110
Tiskanje časopisov
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.510
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O 84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
S 96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 
C 18.120
Drugo tiskanje
F 43.130
Testno vrtanje in sondiranje
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
C 18.120
Drugo tiskanje
C 20.130
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
C 20.140
Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
C 20.590
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
C 21.200
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
C 22.190
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
C 22.290
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
C 23.190
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
C 23.440
Proizvodnja druge tehnične keramike
C 28.290
Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
E 38.220
Ravnanje z nevarnimi odpadki
G 45.200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
G 47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na s časopisi in revijami
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I 56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.103
Druge pravne dejavnosti
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.1
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
Fakulteta za organizacijske vede 
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
I 56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
Pedagoška fakulteta 
C 18.110
Tiskanje časopisov
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O 84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje 
R 91.011
Dejavnost knjižnic
S 96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
Pravna fakulteta 
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
M 69.103
Druge pravne dejavnosti
M 69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
O 84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 
A 01.110
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
A 01.130
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
A 01.190
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A 01.210
Vinogradništvo
A 01.240
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
A 01.250
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
A 01.270
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
A 01.280
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
A 01.300
Razmnoževanje rastlin
A 01.420
Druga govedoreja
A 01.430
Konjereja
A 01.450
Reja drobnice
A 01.460
Prašičereja
A 01.470
Reja perutnine
A 01.490
Reja drugih živali
A 01.500
Mešano kmetijstvo
A 01.610
Storitve za rastlinsko pridelavo
A 01.620
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih 
A 01.700
Lovstvo
A 02.100
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
A 02.200
Sečnja
A 02.300
Nabiranje gozdnih dobrin, nabiranje lesa
A 02.400
Storitve za gozdarstvo
A 03.210
Gojenje morskih organizmov
A 03.220
Gojenje sladkovodnih organizmov
C 10.320
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
C 10.390
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
C 10.410
Proizvodnja olja in maščob
C 10.610
Mlinarstvo
C 10.710
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
C 10.830
Predelava čaja in kave
C 10.840
Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
C 10.910
Proizvodnja krmil
C 10.920
Proizvodnja hrane za hišne živali
C 11.010
Proizvodnja žganih pijač
C 11.020
Proizvodnja vina iz grozdja
C 11.030
Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač
C 11.040
Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja
G 46.210
Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
G 46.220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
G 46.230
Trgovina na debelo z živimi živalmi
G 46.310
Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
G 46.340
Trgovina na debelo s pijačami
G 46.730
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G 46.900
Nespecializirana trgovina na debelo
G 47.210
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
G 47.250
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
G 47.290
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
G 47.761
Trgovina na drobno v cvetličarnah
G 47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I 56.101
Restavracije in gostilne 
I 56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
I 56.104
Začasni gostinski obrati
I 56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
I 56.300
Strežba pijač
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
M 70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.040
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
Fakulteta za varnostne vede 
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
Medicinska fakulteta 
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnost
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C 21.100
Proizvodnja farmacevtskih surovin
G 32.500
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
G 46.450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
G 46.460
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G 47.740
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
I 56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.10
Pravne dejavnosti
M 69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O 84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.5
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q 86.100
Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.210
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.230 
Zobozdravstvena dejavnost
Q 86.901
Alternativne oblike zdravljenja
Q 86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
R 91.011
Dejavnost knjižnic
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
S 95.110
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
Fakulteta za logistiko 
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
I 56.300
Strežba pijač
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
M 69.103
Druge pravne dejavnosti
M 69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
N 77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
S 94.110
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
Fakulteta za naravoslovje in matematiko 
C 18.110
Tiskanje časopisov
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C 25.990
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
C 26.400
Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
C 26.510
Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav
C 32.400
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
C 33.130
Popravila elektronskih in optičnih naprav
C 33.190
Popravila drugih naprav
G 47.410
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.622
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.630
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G 47.650
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 58.210
Izdajanje računalniških iger
J 58.290
Drugo izdajanje programja
J 59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
J 63.990
Drugo informiranje
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.220
Dajanje videokaset in plošč v najem
N 77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
S 95.110
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
S 96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
Filozofska fakulteta 
C 18.110
Tiskanje časopisov
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
F 42.910
Gradnja vodnih objektov
G 47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O 84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
S 96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
Fakulteta za zdravstvene vede 
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 60.100
Radijska dejavnost
J 60.200
Televizijska dejavnost
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.103
Druge pravne dejavnosti
M 69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
O 84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Q 86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
R 91.011
Dejavnost knjižnic
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
Fakulteta za energetiko 
C 18.110
Tiskanje časopisov
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
D 35.119
Druga proizvodnja električne energije
D 35.140
Trgovanje z električno energijo
E 38.320
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
F 43.130
Testno vrtanje in sondiranje
G 46.900
Nespecializirana trgovina na debelo
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 58.290
Drugo izdajanje programja
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
M 69.103
Druge pravne dejavnosti
M 69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O 84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje 
R 91.011
Dejavnost knjižnic
Univerzitetna knjižnica Maribor 
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 59.110
Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
J 59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
J 63.990
Drugo informiranje
L 68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 74.200
Fotografska dejavnost
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 91.011
Dejavnost knjižnic
Študentski domovi 
H 52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
I 55.209
Druge nastanitve za krajši čas
I 55.900
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I 56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 93.130
Obratovanje fitnes naprav
S 96.010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
Fakulteta za turizem 
C 18.120 
Drugo tiskanje
C 18.130 
Priprava za tisk in objavo
C 18.140 
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C 18.200 
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.610 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621 
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G 47.622 
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
I 55.209
Apartmaji v časovnem zakupu, obratovanje
I 55.900
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
J 58.110 
Izdajanje knjig
J 58.140 
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 
Drugo založništvo
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L 68.200 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.200 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200 
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300 
Prevajanje in tolmačenje
N 77.210 
Dajanje športne opreme v najem in zakup
N 77.330 
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 79.110 
Dejavnost potovalnih agencij
N 79.120 
Dejavnost organizatorjev potovanj
N 79.900 
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N 82.190 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.422 
Visokošolsko izobraževanje
P 85.5 
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.590 
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 91.011 
Dejavnost knjižnic
S 94.120 
Dejavnost strokovnih združenj
III. 
Ta priloga je sestavni del Statuta Univerze v Mariboru in prične veljati po pridobljenem soglasju Vlade Republike Slovenije. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije. S sprejetjem te priloge Statuta Univerze v Mariboru preneha veljati Priloga k Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 78/05 s spremembami in dopolnitvami).
Vlada Republike Slovenija je dala soglasje k prilogi Statuta Univerze v Mariboru s sklepom št. 01403-32/2009/3 z dne 27. 1. 2009.
Končna določba Sprememb in dopolnitev Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/14)
II. 
Te spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru so sestavni del Statuta Univerze v Mariboru in pričnejo veljati po pridobljenem soglasju Vlade Republike Slovenije. Objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru s sklepom št. 01403-10/2014/4 z dne 8. 4. 2014.
Končna določba Sprememb in dopolnitev Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 21/15)
II. 
Te Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru so sestavni del Statuta Univerze v Mariboru in pričnejo veljati po pridobljenem soglasju Vlade Republike Slovenije. Objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru s sklepom št. 1403-15/2015/6 z dne 24. 3. 2015.
Končna določba Sprememb in dopolnitev Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/17)
XI. 
Te Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru so sestavni del Statuta Univerze v Mariboru in pričnejo veljati po pridobljenem soglasju Vlade Republike Slovenije. Objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenija je dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru s sklepom št. 01403-11/2017/3 z dne 23. 5. 2017.
Končna določba Sprememb in dopolnitev Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 170/20)
XIII. 
Te Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru so sestavni del Statuta Univerze v Mariboru in pričnejo veljati po pridobljenem soglasju Vlade Republike Slovenije. Objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru s sklepom št. 01403-18/2020/4 z dne 17. 11. 2020.

AAA Zlata odličnost