Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2021 z dne 7. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2021 z dne 7. 1. 2021

Kazalo

11. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 7.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) in 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
1. člen 
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 204/20) se v 9. členu v petem odstavku črta besedilo »in je opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 iz prejšnjega odstavka mora biti opravljen po PCR metodi v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ali po HAG metodi v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po PCR metodi in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu.«.
2. člen 
V 10. členu se 11. točka spremeni tako, da se glasi:
»11. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba iz te točke mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;«.
3. člen 
V 11. členu se črtajo drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek. Dosedanji sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
4. člen 
V 14. členu se na koncu stavka pred piko doda besedilo »in velja do 15. januarja 2021«.
5. člen 
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta odlok začne veljati 9. januarja 2021.
Št. 00717-1/2021
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2021-1711-0003
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti