Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2021 z dne 7. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2021 z dne 7. 1. 2021

Kazalo

9. Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, stran 6.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(1) Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za tiste oblike ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom, ki so kot izjema od prepovedi ponujanja storitev navedene v drugih odlokih, ki jih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izda Vlada Republike Slovenije.
2. člen 
Prepoved iz prvega odstavka prejšnjega člena ne velja za:
– izvajanje brezstične izposoje vnaprej pripravljenega knjižničnega gradiva, ki ga uporabniki prevzamejo na zunanjih prevzemnih mestih knjižnic, in
– storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino.
3. člen 
(1) Ponujanje storitev iz druge alineje prejšnjega člena je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalen možen stik s končnimi uporabniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, in
– razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu iz ograjene odprte javne površine z nepremično kulturno dediščino.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Število oseb na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino, na katerih se ponuja storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja končnim uporabnikom, se omeji na enega uporabnika na 30 kvadratnih metrov ograjene odprte javne površine ali na enega uporabnika, če je ograjena odprta javna površina manjša od 30 kvadratnih metrov.
(4) Upravljavec ograjene odprte javne površine z nepremično kulturno dediščino zagotovi spoštovanje pogojev iz prvega odstavka tega člena in omejitev iz prejšnjega odstavka.
4. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 190/20, 198/20 in 203/20).
6. člen 
Ta odlok začne veljati 9. januarja 2021 in velja do 15. januarja 2021.
Št. 00716-1/2021
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2021-3340-0002
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost