Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2021 z dne 7. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2021 z dne 7. 1. 2021

Kazalo

6. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, stran 5.

  
Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno omeji in določi način izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.
2. člen 
(1) Izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov v medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in avtotaksi prevozov se izvaja v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
(2) Avtotaksi prevozi so dovoljeni, če voznik avtotaksi vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom. Ves čas prevoza je za voznika in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.
(3) Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom.
(4) Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izven linijskih prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike, je lahko zasedenih največ šest sedežev. Za voznika in potnike je obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.
3. člen 
(1) Obratovanje žičniških naprav za prevoz oseb ni dovoljeno.
(2) Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja v primerih nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko Ministrstvo, pristojno za infrastrukturo, odobri prevoze z žičniškimi napravami za prevoz oseb za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov, ki niso prepovedani z drugimi odloki.
4. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 204/20).
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 15. januarja 2021.
Št. 00710-2/2021
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2021-2430-0006
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost