Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2021 z dne 7. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2021 z dne 7. 1. 2021

Kazalo

2. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, stran 3.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo začasne omejitve pri izvajanju športnih programov za športnike in izvajanje športnih tekmovanj.
2. člen 
(1) Športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) nista dovoljena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je proces športne vadbe dovoljen:
– športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
– športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc,
– poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.
(3) Proces športne vadbe športnikov iz druge alineje prejšnjega odstavka je dovoljeno izvajati na varnem prizorišču, v katerem so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe (v nadaljnjem besedilu: mehurček). Mehurček zajema namestitev, prehrano in prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. Sodelujoči v mehurčku so poimensko določeni in so pred vstopom v mehurček testirani na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Za čas izvajanja procesa športne vadbe v mehurčku sodelujočim ni dovoljen stik z osebami, ki niso del mehurčka.
3. člen 
(1) V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno:
– izvajanje tekmovanj na najvišji kakovostni ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet,
– izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1.
(2) V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev za člane, velikih mednarodnih športnih prireditev z 74. člena ZŠpo-1 in evropskih pokalov.
(3) Športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega in drugega odstavka tega člena, je ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena dovoljen proces športne vadbe.
(4) Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.
(5) Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.
4. člen 
Za izvajanje tekmovanj in procesa športne vadbe, ki so dovoljeni s tem odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti in površine za šport v naravi iz 67. člena ZŠpo-1.
5. člen 
(1) Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
(2) Športniki, strokovni delavci v športu in posamezniki morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).
6. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 204/20).
8. člen 
Ta odlok začne veljati 9. januarja 2021 in velja do 15. januarja 2021.
Št. 00727-1/2021
Ljubljana, dne 7. januarja 2021
EVA 2021-3330-0001
 
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost