Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020

Kazalo

D 183/2019 Os-1399/20, Stran 1105
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Štelcer Karolu Bogomiru, roj. 27. 10. 1930, nazadnje stalno stanujočem Pečica 12, Podplat, umrlem dne 10. 6. 2019, dne 12. 11. 2019 sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Štelcer Karolu Bogomirju, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok. Štelcer Karolu Bogomirju se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča, ki je upravičena v imenu neznanim dedičem zastopati njihove pravne interese.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 12. 11. 2019