Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020

Kazalo

D 335/2019 Os-1987/20, Stran 1105
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Klun Leopoldu, sinu Antona, roj. 17. 4. 1898, proglašenim za mrtvega z dnem 31. 12. 1971.
Zapustnik je bil poročen, vendar sodišču ni znano, ali ga je žena preživela ali ne. Prav tako sodišču ni znano, ali je imel kaj otrok ali ne.
Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem poziva potomce pokojnega Klun Leopolda, ki pridejo v poštev za dedovanje na podlagi zakona kot dediči prvega dednega reda, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča, javijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Prav tako sodišče poziva, v primeru, če je zapustnikova žena zapustnika preživela, njene dediče, da se v istem roku javijo sodišču ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Ker obstaja verjetnost, da se na ta oklic ne bo javil noben dedič prvega dednega reda, sodišče s tem oklicem poziva, da se javijo v istem roku ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine, tudi zapustnikove dediče drugega dednega reda, to je potomce zapustn. bratov in sester, ki so prav tako sodišču v glavnem neznani.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo ta zapuščinski postopek v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 23. 3. 2020