Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020

Kazalo

D 261/2019 Os-1985/20, Stran 1104
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Gradišar Rozaliji, roj. Poje, hčerki Jakoba, roj. 1. 8. 1909, nazadnje stanujoči najverjetneje v Kanadi, kjer je najverjetneje tudi umrla, proglašeni za mrtvo z datumom smrti 2. 8. 1979.
Ugotovljeno je bilo, da je pokojna imela hčerko Cizej Božo, glede katere pa je znano le to, da je leta 1963 stanovala na naslovu Aškerčeva 13, Šoštanj. Ni znano, ali je ta še živa ali ne, prav tako pa sodišče ne razpolaga s podatki o eventualnih drugih dedičih prvega dednega reda pokojne Gradišar Rozalije.
Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem poziva zapustn. hčerko, če je še živa, sicer pa njene dediče, kot tudi eventualne druge dediče prvega dednega reda pokojne Gradišar Rozalije, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča, javijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Ker obstaja velika verjetnost, da se nihče izmed dedičev prvega dednega reda sodišču ne bo javil, sodišče s tem oklicem poziva tudi zapustn. dediče drugega dednega reda, to je potomce zapustn. pokojnih bratov in sester, da se v istem roku javijo sodišču ter uveljavljajo pravico do dediščine. Dejstvo je namreč, da ima sodišče tudi o dedičih drugega dednega reda pokojne Gradišar Rozalije zelo skope podatke.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo ta zapuščinski postopek in ga zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 11. 3. 2020