Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020

Kazalo

0044 I 78/2019 Os-1776/20, Stran 1104
Okrajno sodišče v Šentjurju je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnico Hermino Repec, zaradi izterjave 1.553,46 EUR s pp, dolžnici v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (dolžničino prebivališče je neznano, dolžnica pa nima pooblaščenca) postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Mateja Grobelnika, Pohlinova ulica 2, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico v postopku vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne bosta nastopila pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 11. 3. 2020