Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020

Kazalo

0237 In 327/2012 Os-1716/20, Stran 1104
V izvršilni zadevi upnice Sberbank banke d.d. (prej Banka Volksbank d.d.), Dunajska cesta 128A, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljubljana, proti dolžniku: Seikomar špedicija in agencija, d.o.o., Ankaranska cesta 5B, Koper - Capodistria; Seiko Scagnetti Furman, Ankaranska cesta 5B, Koper, zaradi izterjave 181.793,07 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. In 327/2012 z dne 26. 2. 2020 dolžnici Seiko Scagnetti Furman, EMŠO 1010964505402, Ankaranska 5b, Koper - Capodistria - dostava, ki je neznanega bivališča, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Gianija Flega iz Kopra.
Začasni zastopnik je bil dolžniku postavljen na podlagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju), ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke, ki nima pooblaščenca, neznano.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal v postopku vse do takrat, dokler stranke ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 3. 2020