Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020

Kazalo

Ob-2019/20, Stran 1099
Svet zavoda SŽ – Železniškega zdravstvenega doma Ljubljana, Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana, na podlagi 24. in 25. člena Statuta SŽ – Železniškega zdravstvenega doma Ljubljana in sklepa sveta zavoda, sprejetega na dopisni seji dne 20. 5. 2020, razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda (m/ž)
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje poleg pogojev za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, predpisanih z zakonom, še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo zdravstvene smeri
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in ustrezne vodstvene izkušnje.
Kandidat naj predloži program dela zavoda, z vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje 4 let.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiriletni mandat. Poleg poslovodne funkcije bo opravljal tudi funkcijo strokovnega vodenja zavoda. Pogodba o zaposlitvi za delovno mesto direktorja zavoda bo z imenovanim kandidatom sklenjena za obdobje štirih let, z delovnim časom 20 ur na teden.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom dela zavoda kandidati pošljejo priporočeno, v 10 dneh po objavi na naslov: SŽ – Železniški zdravstveni dom Ljubljana, Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za direktorja – ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 10 dni po končanem postopku.
Svet zavoda SŽ – Železniškega zdravstvenega doma Ljubljana