Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020

Kazalo

Ob-1998/20, Stran 1081
Sprememba 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa, z oznako P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 27. 12. 2019, Ob-3712/19. Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Se sedmi odstavek spremeni in v celoti nadomesti z:
Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote sta:
– za prijavne roke od 1. 2. 2020 do vključno 1. 7. 2020 izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2018,
– za prijavne roke od 1. 9. 2020 do vključno 1. 10. 2020 izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2019.
4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Se sedma in osma alineja spremenita in v celoti nadomestita z:
– za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2020 do vključno 1. 7. 2020, mora podjetje:
– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2018 z oceno vsaj SB81,
– za vloge oddane na prijavne roke od 1. 9. 2020 do vključno 1. 10. 2020, mora podjetje:
– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB82.
1 Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.
2 Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.
6. Vsebina vloge
Se peta točka spremeni in v celoti nadomesti z:
5. Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge:
– za prijavne roke od 1. 2. 2020 do vključno 1. 7. 2020 na podlagi letnega poročila za leto 2018;
– za prijavne roke od 1. 9. 2020 do vključno 1. 10. 2020 na podlagi letnega poročila za leto 2019.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo