Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020

Kazalo

Ob-2015/20, Stran 1081
Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 – UPB1, 92/07 in 31/18) in 12. člena Pravilnika o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 7/11 in 84/18), objavlja Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
spremembo 
javnega razpisa za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7 z dne 31. 1. 2020.
V javnem razpisu se spremeni točka 6 (Oddaja vlog), v kateri se prvi stavek po novem glasi: »Rok za oddajo vlog je 29. 6. 2020,« in točka 7 (Odpiranje in pregled vlog), v kateri se prvi stavek po novem glasi: »Odpiranje vlog bo dne 30. 6. 2020 ob 13. uri v prostorih SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.«
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost