Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2020 z dne 10. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2020 z dne 10. 4. 2020

Kazalo

Št. 843-0005/2020 Ob-1843/20, Stran 907
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Odloka o proračunu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 79/19) in Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) izdaja
sklep 
o razveljavitvi sklepa o začasni ustavitvi izvajanja vseh javnih razpisov in javnih pozivov o dodeljevanju proračunskih sredstev v Občini Sevnica v letu 2020
1. S tem sklepom se razveljavi Sklep o začasni ustavitvi izvajanja vseh javnih razpisov in javnih pozivov o dodeljevanju proračunskih sredstev v Občini Sevnica v letu 2020, ki je bil sprejet na področju izvrševanja proračuna Občine Sevnica zaradi posledic epidemije.
2. Javni razpisi in javni pozivi o dodeljevanju proračunskih sredstev:
– Javni razpis za sofinanciranje programov in področij izvajanja Letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 2020),
– Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica v letu 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 2020),
– Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica v letu 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 2020),
– Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica v letu 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 2020),
– Javni poziv za izbor izvajalcev s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega pomena v Občini Sevnica za leto 2020, št. 610-0012/2020, z dne 17. 1. 2020,
– Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica v letu 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 2020),
– Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 2020),
– Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Sevnica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 2020)
se nadaljujejo v skladu s terminskimi plani.
3. Rok za oddajo vlog iz Javnega poziva za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij v Občini Sevnica za leto 2020, št. 139-0001/2020, z dne 4. 3. 2020, se podaljša, in sicer lahko vlagatelji oddajo svoje vloge do dne 30. 4. 2020.
4. Sklep se objavi na spletni strani Občine Sevnica in v Uradnem listu Republike Slovenije ter velja z naslednjim dnem od objave.
Občina Sevnica 

AAA Zlata odličnost