Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020

Kazalo

II N 595/2019 Os-1078/20, Stran 841
Okrožno sodišče v Mariboru je po pravosodni svétnici Tatjani Božović v nepravdni zadevi predlagateljice Minee Šućur, EMŠO: 1103996505259, Gabernik 77, Zgornja Polskava, ki jo zastopa Manuela Bencek, odvetnica v Mariboru, zoper nasprotnega udeleženca Željka Šućur, EMŠO: 1909971172225, zadnje stalno prebivališče Gabernik 77, Zgornja Polskava, zadnji znani naslov za vročanje: Sonderborg airport (to mr. Željko Šućur), Lufthavnsvej 1, 6400 Sonderborg, Danska, na podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1, sklenilo:
Nasprotnemu udeležencu se kot začasnega zastopnika postavi odvetnika: Goran Janžekovič, Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2020

AAA Zlata odličnost