Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020

Kazalo

VL 45975/2019 Os-1475/20, Stran 841
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, ki ga zastopa Luka Korošec, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku: Avto SPA, vzdrževanje in popravila vozil, d.o.o., Koroška cesta 53D, Kranj; P53, avtopralnica, d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljubljana; Samir Rahmanović, Meinriedweq 12, Biel, ki ga zastopa zak. zast. odv. Nina Kavčič, Čufarjeva 3, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 13.273,52 EUR, sklenilo:
Dolžniku Samirju Rahmanović, Meinriedweq 12, Biel, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Nina Kavčič, Čufarjeva 3, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2020

AAA Zlata odličnost