Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

D 317/2017 Os-1009/20, Stran 274
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek opr. št. D 317/17, po pokojni Mariji Smolej, rojeni Vandot, rojeni 26. 12. 1874, nazadnje stanujoči Kranjska Gora 56, Kranjska Gora, umrli 20. 12. 1951.
Po do sedaj zbranih podatkih je bila zapustnica poročena s Francem Smolejem starejšim in je imela pet otrok, Franca Smoleja mlajšega, Andreja Smoleja, Lovra Smoleja, Marijo Košir in Jožeta Smoleja. Sodišču niso znani podatki o dedičih pokojnega zapustničinega moža Franca Smoleja starejšega, ki je umrl za zapustnico ter o dedičih pokojnega zapustničinega sina Andreja Smoleja, ki je imel eno hčer Slavico Zakrajšek, živela je v Ljubljani, umrla v letih 2010 do 2015 ter je imela štiri otroke. Sodišču ravno tako niso znani podatki o dedičih pokojnega zapustničinega sina Jožeta Smoleja, ki je umrl leta 1971 in ni imel otrok, ter o dedičih pokojnega zapustničinega sina Franca Smoleja mlajšega, ki je ravno tako umrl za zapustnico in je živel v Tuzli.
S tem oklicem sodišče poziva vse neznane dediče prvega dednega reda po pokojni Mariji Smolej, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo in uveljavijo svojo pravico do dediščine.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo, na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 30. 12. 2019