Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

I 295/2019 Os-1044/20, Stran 273
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi, ki se vodi pod opr. št. I 295/2019 na predlog upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, zoper dolžnika Alojzija Kuljad, neznanega bivališča (zakonsko prebivališče na naslovu Trg celjskih knezov 9, Celje), zaradi izterjave 43.908,87 EUR s pripadki, sklenilo:
Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Alojziju Kuljadu, neznanega bivališča, z zakonskim prebivališčem na naslovu Trg celjskih knezov 9, Celje, postavi začasno zastopnico odvetnico Heleno Devetak, Prvomajska ulica 23, Nova Gorica, ki bo dolžnika zastopala v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Novi Gorici z opr. št. I 295/2019 vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 1. 2020