Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

N 201/2017 Os-3578/19, Stran 273
Okrajno sodišče v Mariboru je v nepravdni zadevi predlagatelja: 1. Amevi Group s.r.o., Mierova 143, Bratislava, Republika Slovaška, 2. Visolis d.o.o., Kolodvorska 7, Ljubljana, ki ju zastopa odvetnik Avguštin Vuk iz Ljubljane, zoper nasprotne udeležence: 3. UFM-Uvera d.o.o., Tržaška cesta 65, Maribor, 4. Branko Gabrič, Krekova ulica 8, Maribor, 5. Helena Bezget, Krekova ulica 8, Maribor, 6. Elektro Slanič d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor, 7. Top experience LLC, 16192 Coastal Highway, 19958 Delaware, ZDA, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku s sklepom opr. št. N 201/2017 z dne 9. 10. 2019, za začasno zastopnico nasprotnemu udeležencu Top experience LLC, 16192 Coastal Highway, 19958 Delaware, ZDA, postavilo odvetnico Rijo Krivograd, Meljska cesta 1, Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni nepravdni zadevi.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega udeleženca v postopku vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je nasprotnemu udeležencu postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 11. 2019