Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

N 34/2019 Os-3716/19, Stran 273
Okrajno sodišče v Lendavi je v nepravdni zadevi, opr. št. N 34/2019, vodeni na predlog predlagatelja Zoltana Prešpenger, Žitkovci 7, Dobrovnik, ki ga zastopa Lovro Pratnekar, odvetnik v Lendavi, zoper nasprotne udeležence: 1. Marija Kodba, Nemčija, 2. Rozalija Kodba, Madžarska in ostale, s sklepom opr. št. N 34/2019 z dne 23. 12. 2019, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1, nasprotnima udeleženkama Mariji Kodba in Rozaliji Kodba postavilo začasno zastopnico, odvetnico Irmo Hrelja Császár iz Lendave.
Začasna zastopnica ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Začasna zastopnica bo nasprotno udeleženko Marijo Kodba in Rozalijo Kodba zastopala v predmetnem postopku vse do takrat, dokler sama nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 23. 12. 2019