Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

Št. 101-6/2019/9 Ob-1045/20, Stran 272
Postopek odločanja o izbrisu Sindikata Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, iz evidence statutov sindikatov, ki je bil končan z odločbo Upravne enote Nova Gorica, številka 101-6/2019/3 z dne 10. 12. 2019, se na predlog stranke obnovi. Obnova postopka se dovoli brez izdaje posebnega sklepa.
Odločba Upravne enote Nova Gorica številka 101-6/2019/3 z dne 10. 12. 2019, se odpravi in nadomesti s to odločbo.
Sindikat Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, katerega pravila sindikata so bila sprejeta v hrambo z odločbo upravnega organa 013-52/93-1/Us z dne 3. 5. 1993 in so bila vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno št. 29, se izbriše iz evidence statutov sindikatov dne 30. 1. 2020.