Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

Št. 60402-1/2020-1 Ob-1147/20, Stran 270
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet, d.o.o. vabi k nakupu premičnin: prodajo osnovnih sredstev (tovorni vagoni).
Vrsta posla: odprodaja osnovnega sredstva.
Lokacija: postaja Ljubljana – Zalog.
Predmet prodaje obsega:
– 6 tovornih vagonov serije Eas-z (ser. št. 31 79 594 71 62-2, 31 79 594 71 45-7, 31 79 594 71 33-3, 31 79 594 71 23-4, 31 79 594 71 72-1, 31 79 594 72 63-8).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša za:
– tovorni vagon Eas-z (ser št. 31 79 594 71 62-2, oznaka osnovnega sredstva EAS-z 596 2662) v višini 5.621,0 EUR brez DDV;
– tovorni vagon Eas-z (ser št. 31 79 594 71 45-7, oznaka osnovnega sredstva EAS-z 594 7145) v višini 5.292,00 EUR brez DDV;
– tovorni vagon Eas-z (ser št. 31 79 594 71 33-3, oznaka osnovnega sredstva EAS-z 594 7133) v višini 5.292,00 EUR brez DDV;
– tovorni vagon Eas-z (ser št. 31 79 594 71 23-4, oznaka osnovnega sredstva EAS-z 594 7123) v višini 5.292,00 EUR brez DDV;
– tovorni vagon Eas-z (ser št. 31 79 594 71 72-1, oznaka osnovnega sredstva EAS-z 594 7172) v višini 5.621,0 EUR brez DDV;
– tovorni vagon Eas-z (ser št. 31 79 594 72 63-8, oznaka osnovnega sredstva EAS-z 594 7263) v višini 5.292,00 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 32.409,00 EUR brez DDV oziroma 39.538,98 EUR z DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 5. 2. 2020 ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo dosegljivo od 24. 1. 2020 na spletni povezavi: http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi/prodaja-neuporabnega-materiala.
SŽ – Tovorni promet, d.o.o.