Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

Ob-1157/20, Stran 267
Svet zavoda ZD Hrastnik na podlagi določil 20. in 21. člena statuta zavoda in na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 17. 1. 2020 razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
za štiriletni mandat 
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih in vodilnih delih.
Kandidati morajo predložiti program dela zavoda oziroma razvoja ZD Hrastnik za mandatno obdobje 4 let.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v osmih dneh od objave razpisa na naslov: Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik (za razpisno komisijo).
O izbiri bomo kandidate obvestili v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet zavoda ZD Hrastnik