Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2020 z dne 17. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2020 z dne 17. 5. 2020

Kazalo

1066. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1)-3, stran 2557.

  
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 9. redni seji dne 14. 5. 2020 sprejel
T E H N I Č N I   P O P R A V E K 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1)-3 
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1)-3 (Uradni list RS, št. 44/16) se spremenita tretji in četrti odstavek 40. člena tako, da se glasita:
»(3) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji dopolnjujejo ali spreminjajo splošne prostorske izvedbene pogoje po posameznih vrstah namenske rabe. V primeru, če so podrobni prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih, veljajo podrobni pogoji.
(4) Za posamezno enoto urejanja so lahko poleg splošnih in podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev tega prostorskega načrta določeni tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji, ki dopolnjujejo ali spreminjajo splošne oziroma podrobne prostorske izvedbene pogoje. V primeru, če so posebni prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih ali podrobnih, veljajo posebni pogoji.«
2. člen 
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1)-3 (Uradni list RS, št. 44/16) se v 51. členu doda nov odstavek, ki se glasi:
»(16) Enostavne in nezahtevne objekte, ki so dani na trg kot proizvodi, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo varnost proizvodov, če so povezani s tlemi in niso namenjeni bivanju, je dovoljeno postavljati na vsa ureditvena območja, razen na območja z namensko rabo G, K in V. Oblikovanje tovrstnih objektov sledi tehničnim rešitvam za njihovo izvedbo. Dovoljene so tudi drugačne rešitve fasad ter oblike in nakloni streh, ki so prilagojeni tehničnim rešitvam za takšne objekte in niso predpisani za tip objekta v namenski rabi obravnavane EUP.«
Št. 350-0002/2014-4
Loški Potok, dne 14. maja 2020
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti