Uradni list

Številka 179
Uradni list RS, št. 179/2020 z dne 3. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 179/2020 z dne 3. 12. 2020

Kazalo

23. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prenehanju veljavnosti bilateralnih investicijskih pogodb med državami članicami Evropske unije (MPVBIP), stran 57.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o prenehanju veljavnosti bilateralnih investicijskih pogodb med državami članicami Evropske unije (MPVBIP) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prenehanju veljavnosti bilateralnih investicijskih pogodb med državami članicami Evropske unije (MPVBIP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. novembra 2020.
Št. 003-02-9/2020-10
Ljubljana, dne 28. novembra 2020
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI BILATERALNIH INVESTICIJSKIH POGODB MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE (MPVBIP) 
1. člen
Ratificira se Sporazum o prenehanju veljavnosti bilateralnih investicijskih pogodb med državami članicami Evropske unije, sklenjen 5. maja 2020 v Bruslju.
2. člen 
Besedilo sporazuma v slovenščini je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije UL L št. 169 z dne 29. 5. 2020, str. 1 (št. L 169 z dne 29. 5. 2020, str. 1)1.
1 Overjena kopija besedila sporazuma v njegovih verodostojnih jezikih je na vpogled tudi v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in tehnologijo.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 320-01/19-1/15
Ljubljana, dne 20. novembra 2020
EPA 361-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost