Uradni list

Številka 188
Uradni list RS, št. 188/2020 z dne 14. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 188/2020 z dne 14. 12. 2020

Kazalo

3286. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, stran 9330.

  
Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno omeji in določi način izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.
2. člen 
(1) Izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov v medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in avtotaksi prevozov se izvaja v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
(2) Avtotaksi prevozi so dovoljeni, če voznik avtotaksi vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom. Ves čas prevoza je za voznika in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.
(3) Pri posebnih linijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Pri posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom.
(4) Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M1 z največ osem sedeži za potnike, je lahko zasedenih največ 6 sedežev. Za voznika in potnike je obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.
3. člen 
(1) Dovoli se obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
(2) Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja v primerih nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja.
4. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 186/20).
6. člen 
Ta odlok začne veljati 15. decembra 2020 in velja do vključno 23. decembra 2020.
Št. 00710-71/2020
Ljubljana, dne 14. decembra 2020
EVA 2020-2430-0141
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost