Uradni list

Številka 188
Uradni list RS, št. 188/2020 z dne 14. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 188/2020 z dne 14. 12. 2020

Kazalo

3285. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, stran 9329.

  
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. člena in za izvrševanje prvega odstavka 4. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 začasno določita uporaba zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih ter obvezno razkuževanje rok.
2. člen 
(1) Uporaba zaščitne maske iz prejšnjega člena je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.
(2) Uporaba zaščitne maske iz prejšnjega člena je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra, in v osebnih vozilih. Ne glede na prejšnji stavek nošenje zaščitne maske v osebnem vozilu ni potrebno, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.
(3) Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.
3. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen uporaba zaščitne maske ni obvezna za:
‒ otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
‒ učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku,
‒ vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,
‒ višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
‒ osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.
(2) Za osebe iz prejšnjega odstavka se glede uporabe zaščitnih mask uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
(3) Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljonajmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.
(4) Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.
4. člen 
(1) Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola.
(2) Razkužila iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru pri vhodu v tak prostor.
5. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 182/20).
7. člen 
Ta odlok začne veljati 16. decembra 2020 in velja sedem dni.
Št. 00725-54/2020
Ljubljana, dne 14. decembra 2020
EVA 2020-2711-0143
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost