Uradni list

Številka 183
Uradni list RS, št. 183/2020 z dne 10. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 183/2020 z dne 10. 12. 2020

Kazalo

3218. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah, stran 9203.

  
Na podlagi 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah 
1. člen 
(vsebina in namen odloka) 
S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določajo začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja organov v upravnih zadevah, organi, na katere se nanašajo začasni ukrepi, in veljavnost začasnih ukrepov.
2. člen 
(organ) 
(1) Odlok se uporablja pri odločanju v upravnih zadevah pred upravnimi in drugimi državnimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil (v nadaljevanjem besedilu: organ).
(2) Odlok se uporablja tudi v drugih javnopravnih zadevah, če organ smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: zakon) na podlagi 4. člena zakona.
3. člen 
(vlaganje vlog brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom) 
(1) Vloge se lahko vložijo po elektronski poti tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.
(2) V vlogah iz prejšnjega odstavka se vložnik lahko identificira z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu, z uradno dodeljeno identifikacijsko številko ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ.
4. člen 
(omejitev vlaganja vlog pri organu) 
(1) Organ, pristojen za sprejem vloge, ni dolžan sprejeti vloge v fizični obliki ali ustne vloge na zapisnik oziroma na predpisan ali drugače določen obrazec, ki jo vložnik vlaga neposredno pri organu, razen vloge, ki se po zakonu, ki ureja vlaganje vloge v konkretni upravni zadevi, lahko vloži samo pri organu.
(2) Stranke, ki v skladu s prejšnjim odstavkom vlagajo vloge neposredno pri organu, vložitev predhodno najavijo in se o času vložitve vloge dogovorijo z organom. Postopek naročanja, telefonske številke in elektronski naslovi se objavijo na javno dostopnem mestu in na spletni strani organa skupaj z informacijami o uveljavitvi začasnih ukrepov. Organ zagotavlja naročanje po telefonu ves poslovni čas.
(3) Pri vlaganju vlog pri organu morajo stranke skladno s strokovnimi priporočili uporabljati zaščitno opremo.
5. člen 
(omejitev sodelovanja javnosti) 
(1) Organ lahko izključi javnost iz ustne obravnave in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev postopka.
(2) Oseba, ki v skladu s prejšnji odstavkom ni izključena iz spremljanja ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj, mora skladno s strokovnimi priporočili uporabljati zaščitno opremo.
(3) Organ lahko v skladu s strokovnimi priporočili določi varovalne ukrepe za sodelovanje udeležencev na ustni obravnavi in pri drugih procesnih dejanjih.
6. člen 
(pregledovanje dokumentov) 
(1) V prostorih organa se ne izvaja pregledovanje dokumentov, če se stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošlje kopija dokumentov zadeve.
(2) Pri pregledovanju dokumentov v prostorih organa morajo osebe skladno s strokovnimi priporočili uporabljati zaščitno opremo.
7. člen 
(vročanje) 
Odločbe, sklepi in drugi dokumenti se lahko vročajo z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal po 86. členu zakona, ob upoštevanju četrtega odstavka 306.a člena zakona.
8. člen 
(rok) 
(1) Organ s sklepom, izdanim na zahtevo stranke, lahko podaljša rok za izpolnitev obveznosti, določene s posamičnim upravnim aktom, če stranka obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno. Razlog ni upravičen, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu ali bi z odložitvijo izpolnitve obveznosti lahko nastala nepopravljiva ali težko popravljiva škoda.
(2) Organ lahko podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, ki jo zaradi razlogov na strani stranke ali organa, ki so povezani s preprečevanjem tveganja okužbe ali širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku. Rok za izdajo in vročitev odločbe se lahko podaljša kolikor je potrebno, vendar ne več kot za dva meseca.
9. člen 
(končna določba) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do konca epidemije nalezljive bolezni COVID-19, vendar najdlje tri mesece.
Št. 00714-28/2020
Ljubljana, dne 10. decembra 2020
EVA 2020-3130-0055
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti