Uradni list

Številka 182
Uradni list RS, št. 182/2020 z dne 10. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 182/2020 z dne 10. 12. 2020

Kazalo

3209. Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, stran 9185.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(1) Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za tiste oblike ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom, ki so kot izjema od prepovedi ponujanja storitev navedene v drugih odlokih, ki jih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izda Vlada Republike Slovenije.
2. člen 
Prepoved iz prvega odstavka prejšnjega člena ne velja za:
– knjižnice,
– storitev ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino.
3. člen 
(1) Ponujanje storitev iz prve alineje prejšnjega člena je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s končnimi uporabniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ),
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim uporabnikom, in
– razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim uporabnikom.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic končnim uporabnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posameznega uporabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.
(4) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo.
(5) Knjižnica zagotovi spoštovanje pogojev iz prvega odstavka in omejitev iz tretjega odstavka tega člena.
4. člen 
(1) Ponujanje storitev iz druge alineje 2. člena tega odloka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalen možen stik s končnimi uporabniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, in
– razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu iz ograjene odprte javne površine z nepremično kulturno dediščino.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Število oseb na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino, na katerih se ponuja storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja končnim uporabnikom, se omeji na enega uporabnika na 30 kvadratnih metrov ograjene odprte javne površine ali na enega uporabnika, če je ograjena odprta javna površina manjša od 30 kvadratnih metrov.
(4) Upravljavec ograjene odprte javne površine z nepremično kulturno dediščino zagotovi spoštovanje pogojev iz prvega odstavka in omejitev iz tretjega odstavka tega člena.
5. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 181/20).
7. člen 
Ta odlok začne veljati 12. decembra 2020 in velja sedem dni.
Št. 00716-9/2020
Ljubljana, dne 9. decembra 2020
EVA 2020-3340-0018
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti