Uradni list

Številka 182
Uradni list RS, št. 182/2020 z dne 10. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 182/2020 z dne 10. 12. 2020

Kazalo

3205. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja, stran 9183.

  
Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja 
1. člen 
V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15) se v prilogi 3 v tabeli 1.1 pod tabelo z naslovom »V KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI« vrstica z oznako CC-Si »23020« spremeni tako, da se glasi:
»
23020
2
Energetski objekti, razen vetrnih in sončnih elektrarn
pip
pip
«. 
Za vrstico z oznako CC-Si »23020« se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
2a
Objekti vetrnih in sončnih elektrarn
pd
pd
«. 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to uredbo.
3. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-53/2020
Ljubljana, dne 9. decembra 2020
EVA 2020-2550-0084
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina