Uradni list

Številka 182
Uradni list RS, št. 182/2020 z dne 10. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 182/2020 z dne 10. 12. 2020

Kazalo

3200. Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem letu 2020/2021, stran 9168.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme
S K L E P 
o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem letu 2020/2021 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se, zaradi nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v šoli ali na daljavo, določa organizacija vzgojno-izobraževalnega dela in ocenjevanje znanja učencev v šolskem letu 2020/2021.
2. člen 
(organizacija vzgojno-izobraževalnega dela in ocenjevanje znanja učencev) 
(1) Vzgojno-izobraževalno delo v glasbenih šolah se izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021.
(2) Ocenjevanje znanja pri skupinskem pouku se izvaja pred učenci oddelka ali skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno.
(3) Pri nauku o glasbi in solfeggiu se znanje oceni najmanj trikrat v ocenjevalnem obdobju, pri čemer ne smejo biti vse ocene pridobljene na podlagi pisnih izdelkov.
(4) Pri pouku instrumenta in petja se znanje oceni najmanj trikrat v ocenjevalnem obdobju, pri pouku plesa, komorne igre in orkestra pa najmanj dvakrat.
(5) V januarskem izpitnem roku v šolskem letu 2020/2021 učenci ne opravljajo letnih izpitov. Letno oceno učencem v tem roku oblikuje učitelj predmeta.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-93/2020
Ljubljana, dne 8. decembra 2020
EVA 2020-3330-0079
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost