Uradni list

Številka 182
Uradni list RS, št. 182/2020 z dne 10. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 182/2020 z dne 10. 12. 2020

Kazalo

3199. Sklep o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela in ocenjevanju znanja dijakov v srednjih šolah v šolskem letu 2020/2021, stran 9167.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme
S K L E P 
o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela in ocenjevanju znanja dijakov v srednjih šolah v šolskem letu 2020/2021 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se zaradi nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v šoli ali na daljavo, določa organizacija vzgojno-izobraževalnega dela in ocenjevanje znanja dijakov v šolskem letu 2020/2021.
2. člen 
(organizacija vzgojno-izobraževalnega dela in ocenjevanje) 
(1) Vzgojno-izobraževalno delo v srednjih šolah se izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki se zaključi v rokih, določenih z navodili, ki za šolsko leto 2020/21 podrobneje urejajo izvajanje šolskega koledarja za srednje šole.
(2) Srednje šole uskladijo šolska pravila ocenjevanja znanja (načine in roke izpolnjevanja obveznosti, določene z učnim načrtom oziroma katalogom znanja ter načrtom ocenjevanja znanja, potrebno število ocen pri posameznem predmetu oziroma strokovnem modulu v posameznem ocenjevalnem obdobju) s tem sklepom v enem tednu od njegove uveljavitve.
(3) Učitelji oziroma strokovni aktivi uskladijo načrte ocenjevanja znanja s tem sklepom v enem tednu od njegove uveljavitve.
(4) Z roki za ocenjevanje znanja se dijake seznani naslednji dan po sprejemu načrta ocenjevanja znanja.
(5) Če znanje dijakov ni mogoče ocenjevati z obveznimi načini ocenjevanja, določenimi v učnem načrtu ali katalogu znanja oziroma posebnih delih izobraževalnih programov, se lahko načini ocenjevanja znanja ustrezno prilagodijo z načrtom ocenjevanja znanja.
(6) Dijaku, ki je v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno, učitelj določi način in najmanj en datum ocenjevanja znanja, s katerim ga seznani najmanj pet dni pred začetkom ocenjevanja.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-92/2020
Ljubljana, dne 9. decembra 2020
EVA 2020-3330-0078
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti