Uradni list

Številka 181
Uradni list RS, št. 181/2020 z dne 5. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 181/2020 z dne 5. 12. 2020

Kazalo

3192. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, stran 9024.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPVDE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo začasne omejitve pri izvajanju športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj.
2. člen 
(1) Športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) nista dovoljena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je proces športne vadbe dovoljen:
– športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
– poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je športna rekreativna dejavnost dovoljena, če so udeleženci posamezniki ali člani istega gospodinjstva.
3. člen 
(1) V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno:
– izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet,
– izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.
(2) V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev za člane in mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal.
(3) Športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega in drugega odstavka tega člena, je ne glede na prvi odstavek 2. člena tega odloka dovoljen proces športne vadbe.
(4) Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.
(5) Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.
4. člen 
Za izvajanje tekmovanj in procesa športne vadbe, ki so dovoljeni s tem odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti in površine za šport v naravi iz 67. člena ZŠpo-1.
5. člen 
(1) Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
(2) Športniki, strokovni delavci v športu in posamezniki morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).
6. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.
KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih omejitvah pri opravljanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 150/20, 159/20 in 165/20).
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-22/2020
Ljubljana, dne 5. decembra 2020
EVA 2020-3330-0075
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost