Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2020 z dne 2. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2020 z dne 2. 12. 2020

Kazalo

3123. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija, stran 8866.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija (Uradni list RS, št. 8/04, 31/09 in 62/15) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima na področju ene od strok s področja dela zavoda najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– pozna področja dela zavoda,
– ima visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika in na višji ravni znanje najmanj enega svetovnega jezika.
(2) Kandidat za direktorja ob prijavi na razpis predloži vizijo poslovanja zavoda za obdobje svojega mandata.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-4/2020
Ljubljana, dne 1. decembra 2020
EVA 2020-3340-0012
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost